tirsdag 8. juni 2010

Sommeraktiviteter!

Ringebu folkebibliotek oppfordrer barn og unge til å lese bøker i sommer og har nå startet lesekampanjen Boksommer for barn i alderen 1-13 år. Kampanjen går ut på at barna må hente seg et lesekort på biblioteket i Ringebu, og fylle ut kortet med tittel og forfatter på bøker etter hvert som de leser. De som har lest 5 bøker leverer lesekortet på biblioteket, og er da med i trekningen av flotte bok-premier. Det går fint an å levere flere lesekort dersom leselysten er stor!
Sør-Fron bibliotek har utstilling i juni og juli som profilerer nasjonalparker generelt og Rondane nasjonalpark spesielt. Vi har bildeframvisning fra Rondane, og en bokutstilling der du kan finne mye opplysninger om nasjonalparkene våre.

Nord-Fron bibliotek inviterer barn og unge til å delta i "Sommarquiz". Det er tre ulike quiz tilpassa alderen. Oppgåvene er sjølvsagt knytt til bøker, og det kan vere nytting å ta ein runde i barne-og ungdomsavdelinga for å finne svara. Dette kan også vere ein inspirasjon til å finne lesestoff i sommar. Dei som deltek er med i trekninga av gavekort på bøker/lydbøker. "Sommarquizen" blir utlagt på biblioteket måndag den 21.juni. Innleveringsfrist er 20.august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar