torsdag 7. juni 2012

En fantastisk bok om minnets upålitelighet!

Fornemmelse for slutten av Julian Barnes.
På første side i denne fantastiske boken møter vi Tony som reflekterer over hva han husker fra yngre dager, og han sier: "...men det du ender opp med å huske er ikke alltid det samme som du har vært vitne til." Denne setningen opsummerer på sett og vis bokas handling.
Tony er en mann i sekstiårene, han er skilt og har en voksen datter. Han er stort sett fornøyd med livet og de vendingene det tok. Men så kommer det et brev, og minnene fra ungdomstiden og de personene som trolig har betydd mest for ham, dukker opp. Det viser seg at Tony ikke var så uskyldig som han selv husker seg, og brevet utløser en jakt etter å vite mer om hva som egentlig hendte den gangen, og hvilke konsekvenser det fikk.
Boken viser hvordan minnet driver sitt eget spill, om hvordan vi ubevisst pynter på sannheten for å beskytte oss selv. En av karakterene i boken uttrykker det slik: "Historie er vissheten som oppstår der hukommelsens feilbarhet møter dokumentasjonens utilstrekkelighet."
Boken er på kun 186 sider, kort og stram i formen uten lange digresjoner, og hver side er en sann fryd å lese!

Ellinor Brænd, Ringebu folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar