tirsdag 23. mars 2010

Regional bibliotekplan

Regional bibliotekplan for Midt-Gudbransdalen er en strategiplan for utvikling av bibliotekene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune i perioden 2008-2012. Den ble politisk vedtatt i samtlige kommuner høsten '08.

Hva ønsker vi å bruke bibliotekplanen til?
-for en enhetlig utvikling av folkebibliotekene i Midt-Gudbrandsdalen, sett i sammenheng med utviklingen i regionen
-som hjelp til å se om vi kan samarbeide, hva vi kan samarbeide om og hvordan vi kan gjennomføre ulike tiltak.

Ellinor Brænd

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar